Samoinicijativne prijave za posao šaljite na email: pilotcompany@bih.net.ba