203. Brigade 27A, 74203 Matuzići Doboj Jug, BiH
INFO : (032) 691-266

KOSJER RUČNI DUŽI AŠ
ŠIFRA: H4239
KOSJER RUČNI KOCKA AŠ
ŠIFRA: H4240
KOSJER RUČNI OKRUGLI AŠ
ŠIFRA: H4238
KOSJER ZA OGRADU 65
ŠIFRA: H5734
MAKAZE ZA GRANE - KLJUN 5392
ŠIFRA: H5392
MAKAZE ZA GRANE TELESKOP
ŠIFRA: H5727
MAKAZE ZA OGRADU 5387
ŠIFRA: H5387
MAKAZE ZA OGRADU 5388
ŠIFRA: H5388
MAKAZE ZA OGRADU TELESKOP 5389
ŠIFRA: H5389
MAKAZE ZA RUŽU CRVENE 9
ŠIFRA: H7927
MAKAZE ZA RUŽU NIKLOVANE 8
ŠIFRA: H7926
MAKAZE ZA TRAVU
ŠIFRA: H5725
MAKAZE ZA TRAVU
ŠIFRA: H7249
MAKAZE ZA VOĆE 10"
ŠIFRA: H1595
MAKAZE ZA VOĆE 10" AŠ
ŠIFRA: H2618
MAKAZE ZA VOĆE 8"
ŠIFRA: H1596
MAKAZE ZA VOĆE 8" AŠ
ŠIFRA: H2617
MAKAZE ZA VOĆE NA ŠTAPU NA POTEZ
ŠIFRA: H7164
MAKAZE ZA VOĆE RUČNE CLASIC 8 201B
ŠIFRA: H8230-2
MAKAZE ZA VOĆE RUČNE HUA FEN 8 325
ŠIFRA: H8230-3
MAKAZE ZA VOĆE SA KLJUNOM
ŠIFRA: H4887
MAKAZE ZA VOĆE SA ŠPAGOM
ŠIFRA: H4884
MAKZE ZA VOĆE STAREX 9
ŠIFRA: H8230-1
RUČNA ŽAGA MINI ZA GRANE 20CM SET
ŠIFRA: H4237
ŠKARE KLJUN ALMIN TELES. BSD-5249 30-38,
ŠIFRA: H8353
ŠKARE ZA ŽIVICU ALMIN RAVNE BSD-5181 25
ŠIFRA: H8351
TESTERA ZA GRANE MINI A295
ŠIFRA: H7299
ŽAGA ZA VOĆE RUČNA NEW 60 CM
ŠIFRA: H7168
ŽAGA ZA VOĆE SA BONSEKOM NEW 30 CM
ŠIFRA: H7167

   
©2015 by PILOT COMPANY doo Design and APPS by INFOTEH
IDB: 4218646170001 Powered by HENKOS CMS
PDV: 218646170001  
Općinski Sud Zenica - 043-Reg-08-004306